Vergoeding bij vertraagde vlucht

Als je op je eindbestemming aankomt met een vertraging van 3 uur of meer, heb je mogelijk recht op compensatie. Als de vertraging meer dan 5 uur bedraagt, dan kun je besluiten niet (verder) te reizen. Je hebt dan recht op terugbetaling van je ticket en een terugvlucht naar je oorspronkelijke vertrekpunt.

Wanneer er sprake is van overmacht vervallen deze rechten. Je kunt wel altijd de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen voor schade die het gevolg is van de vertraging.

Hoogte van de vergoeding bij een vertraging

De hoogte van de compensatie ligt tussen de €125 en €600 per passagier, afhankelijk van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging. De luchtvaartmaatschappij moet deze vergoeding uitkeren wanneer er geen sprake is van overmacht. Je hoeft dus niet akkoord te gaan met vouchers of tegoedbonnen als alternatief voor deze compensatie.

Wanneer je hiermee akkoord gaat vervalt je recht op een financiële compensatie voor het tijdsverlies. Bij vertraging, annulering of instapweigering delen luchtvaartmaatschappijen vaak vouchers of tegoedbonnen uit voor eten, drinken of overnachten. Deze kun je gerust accepteren.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Je hebt geen recht op vergoeding wegens annulering, langdurige vertraging of als de luchtvaartmaatschappij aantoont dat sprake is van overmacht. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld:

  • stakingen van derden zoals de verkeersleiding of het luchthavenpersoneel;
  • (sneeuw)stormen of andere slechte weersomstandigheden;
  • terrorisme;
  • medische noodlandingen;
  • natuurrampen.

Technische mankementen vallen volgens het Europese Hof van Justitie niet onder overmacht, hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier wel op beroepen. Stakingen van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij worden door de Nederlandse rechter ook niet gezien als overmacht. In deze situaties hebben passagiers recht op een vergoeding.